دوشنبه 30 /02 /1398


خرید زمین صنعتی /کشاورزی ( اصفهان - نیاسر - اتشکده)
قیمت :1500 میلیون تومان
موقعیت جغرافیائی:سه بر سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak