دوشنبه 05 /12 /1398


خرید ساير ( اصفهان - کاشان - بلوارقطب راوند)
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:4000 متر موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak