کد ملک:1792 نوع معامله:خرید شهر:اصفهان - خیابان: نوع ملک:زمينقیمت: میلیون تومان
تاریخ ثبت نام:10 / 12 / 95 موقعیت جغرافیائی:سه برمتراژ زمین:230 متر
نوع سند:شش دانگ
پروانه:دارد
توضیحات:

زمین واقع در انتهای زمینهای سربلوکی میباشد

گود برداری شده

3نبش است سند و پروانه /قیمت توافقی