چهارشنبه 03 /11 /1397


کمال الملک|

 محمد غفاري فرزند ميرزا بزرگ به سال 1224 شمسي در يکي از قراء کاشان متولد شد. خانواده او مخصوصاً عمويش صنيع الملک از نقاشان زبردست بود که....

-- محمد غفاري فرزند ميرزا بزرگ به سال 1224 شمسي در يکي از قراء کاشان متولد شد. خانواده او مخصوصاً عمويش صنيع الملک از نقاشان زبردست بود که با او به تهران آمد و در مدرسه دارالفنون به تحصيل پرداخت و در ضمن نقاشي هم مي کرد که تابلوهاي اوتوجه ناصرالدين شاه را جلب کرده و او را به دربار برد و لقب ( کمال الملک ) را به او داد. 

 ر

ر 2 - نخستين تابلوي او بعد از گرفتن اين لقب ( تابلوي تالار آيينه ) مي باشد که از شاهکارهاي اوست. مدتي هم معلم نقاشي شاه بود و لقب ( نقاش باشي ) را داشت. ر

 

ر 3 - کمال الملک در دربار ناصرالدين شاه خيلي تقرب يافت و براي هر تابلويي شاه به او مقدار زيادي اشرفي مي داد. همچنين نشان و مدال و کمربند و شمشيربند مرصع و انگشتر الماس به او اعطاء شد. ر

ر 4 - وقتي کمال الملک مشغول کشيدن تابلوي تالار آينه بود خبردار شد که مقداري از طلاهاي تخت طاووس سرقت شده که حسودان آن را به کمال الملک نسبت دادند ولي بعداً سرايدار اقرار به دزدي مي کند و از شر تحريکات حسودان نجات مي يابد. ر

ر 5 - کمال الملک مدت 5 سال به اروپا رفت و در موزه هاي ( لوور ) و ( ورساي ) از روي تابلوهاي رامبراند و ديگران تابلوهاي پر ارزشي تهيه کرد که همه در موزه هاي سلطنتي و کتابخانه مجلس نگاهداري مي شود. ر

ر 6 - کمال الملک با خواهر مفتاح الملک ازدواج کرد و داراي يک دختر و سه پسر شد. برادرش ابوتراب خان هم نقاش بود که خود را مسموم کرد و کشت و دو دخترش را به کمال الملک سپرد.   ر

ر 7 - کمال الملک در زمان مظفرالدين شاه و محمدعليشاه از دربار ناراضي شد. در زمان رئيس الوزرايي سردار سپه مدرسه صنايع مستظرفه به نام کمال الملک تاًسيس و تابلوهاي او در آنجا جمع آوري و حفظ شد.  ر

ر 8 - کمال الملک  در سال 1306 تقاضاي بازنشستگي کرد و به حسين آباد در نيشابور رفت و در ملک شخصي خود زندگي مي کرد که بعضي از مستشرقين از او در آن ده ديدن کرده اند. بر اثر پرتاپ سنگي يک چشم او نابينا شد .
 
 
در ر27 مرداد ماه 1319 در سن 95 سالگي در نيشابور در گذشت و جنازه اش را در مقبره شيخ عطار نيشابوري به خاک سپردند. 
 
 
کمال الملک|نقاشی کمال الملک|نقاش کاشانی|هنرمندان کاشان|مشاهیر کاشان|مفاخر کاشان|علما کاشان|کاشان|زادگاه کمال الملک کجاست|مقبره کمال الملک|محل دفن کمال الملک|قبر کمال الملک|محمد غفاری کیست|نقاش معروف کاشان محمد غفاری|نفاش دوره ناصر الدین شاه|آثار کمال الملک|
 

تهیه وتنظیم توسط : خانم زارع ( گروه کاشان املاک )

 برچسب ها :
کمال الملک , نقاشی کمال الملک , نقاش کاشانی , هنرمندان کاشان , مشاهیر کاشان , مفاخر کاشان , علما کاشان , کاشان , زادگاه کمال الملک کجاست , مقبره کمال الملک , محل دفن کمال الملک , قبر کمال الملک , محمد غفاری کیست , نقاش معروف کاشان محمد غفاری , نفاش دوره ناصر الدین شاه , آثار کمال الملک ,


ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak