سه شنبه 01 /11 /1398


ورق فروشی (ساده و کرکره)

نام ونام خانوادگی: غفوری نام دفتر: ورق فروشی غفوری

تلفن ثابت: 5559891 تلفن همراه: 5559891

نام ونام خانوادگی مسئول: غفوری شماره جواز: 0246

آدرس: کاشان /بلوار مطهری /خ انتظام/ابتدای کوچه شهید رجب زاده

نام ونام خانوادگی: عفیفه زاده نام دفتر: ورق فروشی عفیفه زاده

تلفن ثابت: 4458583 تلفن همراه: 4458583

نام ونام خانوادگی مسئول: عفیفه زاده شماره جواز: 0245

آدرس: کاشان/ابتدای خیابان کارگر

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak