يكشنبه 17 /01 /1399


خرید مغازه ( اصفهان - کاشان - بلوارمطهری)
قیمت : میلیون تومان
موقعیت جغرافیائی:دو بر سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید مغازه ( اصفهان - - )
قیمت :160 میلیون تومان
متراژ بنا:11 متر موقعیت جغرافیائی:- سن بنا (سال):10 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

اجاره مغازه ( اصفهان - - )
قیمت رهن :0 میلیون تومان
قیمت اجاره:400 هزار تومان
موقعیت جغرافیائی:- سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

اجاره مغازه ( اصفهان - - )
قیمت رهن :3 میلیون تومان
قیمت اجاره:500 هزار تومان
متراژ بنا:30 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید مغازه ( اصفهان - کاشان - بلوار مفتح)
قیمت :450 میلیون تومان
متراژ بنا:60 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):10 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید مغازه ( اصفهان - - )
قیمت :185 میلیون تومان
متراژ بنا:33 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):15 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید مغازه ( اصفهان - - )
قیمت :75 میلیون تومان
متراژ بنا:20 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):26

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak