سه شنبه 01 /11 /1398


لوازم خانگی

نام ونام خانوادگی: محسن کمیلیان نام دفتر: لوازم خانگی کمیلیان

تلفن ثابت: 09133616694 تلفن همراه: 09133616694

نام ونام خانوادگی مسئول: محسن کمیلیان شماره جواز: 260

آدرس: خ طالقانی روبروی بیت العباس

نام ونام خانوادگی: نعنا کار نام دفتر: لوازم خانگی نعنا کار

تلفن ثابت: 4440726 تلفن همراه: 4440726

نام ونام خانوادگی مسئول: نعنا کار شماره جواز: 0273

آدرس: کاشان/خیابان جانبازان/میدان 12 فروردین

نام ونام خانوادگی: ناصری نام دفتر: لوازم خانگی ناصری

تلفن ثابت: 4445004 تلفن همراه: 4445004

نام ونام خانوادگی مسئول: ناصری شماره جواز: 0272

آدرس: خیابان باباافضل/جنب بازار علی

نام ونام خانوادگی: ملتی نام دفتر: لوازم خانگی ملتی

تلفن ثابت: 5307755 تلفن همراه: 5307755--6

نام ونام خانوادگی مسئول: ملتی شماره جواز: 0271

آدرس: کاشان/ خیابان مدرس/روبروی آمزشگاه رانندگی زعیم

نام ونام خانوادگی: جواد کتابچی نام دفتر: لوازم خانگی کتابچی/ کلیه محصولات خانگی وصوتی وتصویری

تلفن ثابت: 4463717 تلفن همراه: 4463717

نام ونام خانوادگی مسئول: جواد کتابچی شماره جواز: 0270

آدرس: کاشان/خ رجایی/مقابل مخابرات/ لوازم خانگی کتابچی

نام ونام خانوادگی: اقای فخار نام دفتر: لوازم خانگی فخار

تلفن ثابت: 4443406 تلفن همراه: 4443406

نام ونام خانوادگی مسئول: اقای فخار شماره جواز: 0269

آدرس: کاشان/ 15خرداد/ابتدای خیابان طالقانی/لوازم خانگی فخار

نام ونام خانوادگی: آقای صحرایی نام دفتر: لوازم خانگی صحرایی

تلفن ثابت: 4444637----4445037 تلفن همراه: 4444637----4445037

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای صحرایی شماره جواز: 0268

آدرس: 2 شعبه:1-بازار مسگرها شعبه2 :دروازه دولت خیابا ن افضل

نام ونام خانوادگی: ترنجی پور نام دفتر: لوازم خانگی ترنجی پور

تلفن ثابت: 4440380 تلفن همراه: 4440380

نام ونام خانوادگی مسئول: ترنجی پور شماره جواز: 0267

آدرس: میدان دروازه دولت/خیابان افضل/لوازم خانگی ترنجی پور

نام ونام خانوادگی: بابازاده کاشانی نام دفتر: لوازم خانگی بابازاده کاشانی

تلفن ثابت: 4449852 تلفن همراه: 4449852

نام ونام خانوادگی مسئول: بابازاده کاشانی شماره جواز: 0266

آدرس: کاشان/ خیابان فاضل نراقی

نام ونام خانوادگی: اصولی نام دفتر: لوازم خانگی اصولی

تلفن ثابت: 4441521 تلفن همراه: 4441521

نام ونام خانوادگی مسئول: اصولی شماره جواز: 0265

آدرس: خیابان آیت الله یثربی/جنب مسجد علی ابن ابی طالب

نام ونام خانوادگی: احمد زاده نام دفتر: لوازم خانگی احمد زاده

تلفن ثابت: 4445104 تلفن همراه: 4445104

نام ونام خانوادگی مسئول: احمد زاده شماره جواز: 0264

آدرس: خیابان بهشتی/روبروی سپاه/ ابتدای کوچه تقدیسی

نام ونام خانوادگی: آبیاتی نام دفتر: لوازم خانگی آبیاتی/ فروش کلیه محصولات ال جی وسامسونگ

تلفن ثابت: 4236475 تلفن همراه: 4236475

نام ونام خانوادگی مسئول: آبیاتی شماره جواز: 0262

آدرس: کاشان/میدان امام/ابتدای خیابان امام/لوازم خانگی آبیاتی

نام ونام خانوادگی: رضا کتابچی نام دفتر: فروشگاه لوازم خانگی رضا کتابچی

تلفن ثابت: 5554202 تلفن همراه: 5554202

نام ونام خانوادگی مسئول: رضا کتابچی شماره جواز: 0195

آدرس: کاشان /میدان معلم/ مجتمع تجاری کتابچی

نام ونام خانوادگی: آقای تک پر نام دفتر: فروشگاه صوتی و تصویری پاناسونیک

تلفن ثابت: 4463245 تلفن همراه: 4463245

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای تک پر شماره جواز: 0099

آدرس: خیابان بهشتی / روبروی سپاه/فروشگاه تک پر

نام ونام خانوادگی: آقای اخوان نام دفتر: بازرگانی اخوان

تلفن ثابت: 4232236 تلفن همراه: 4232236

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای اخوان شماره جواز: 0052

آدرس: خیابان فاضل نراقی

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak