يكشنبه 06 /12 /1396


لوازم برقی ساختمان

نام ونام خانوادگی: آقای دادایی نام دفتر: تکنو برق

تلفن ثابت: 4455297 تلفن همراه: 4455297

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای دادایی شماره جواز: 0051

آدرس: خیابان بابا افضل / 50 متر مانده به بازار

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-جاده قديم قم
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:850 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-روستاهای کاشان-روستای حسنارود
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:480 میلیون تومان
متراژ:450 متر