سه شنبه 01 /03 /1397


لوازم برقی ساختمان

نام ونام خانوادگی: آقای دادایی نام دفتر: تکنو برق

تلفن ثابت: 4455297 تلفن همراه: 4455297

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای دادایی شماره جواز: 0051

آدرس: خیابان بابا افضل / 50 متر مانده به بازار

ورود کاربران

سال 1397 برشما مبارک

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak