يكشنبه 29 /11 /1396


قالیشویی

نام ونام خانوادگی: قالیشویی مهتاب نام دفتر: قالیشویی مهتاب

تلفن ثابت: 4448882--4444480 تلفن همراه: 4448882--4444480

نام ونام خانوادگی مسئول: قالیشویی مهتاب شماره جواز: 0334

آدرس: کاشان

نام ونام خانوادگی: قالیشویی میٍثم نام دفتر: قالیشویی میٍثم

تلفن ثابت: 03614246567 تلفن همراه: تلفن آران وبیدگل03622739327

نام ونام خانوادگی مسئول: قالیشویی میٍثم شماره جواز: 0333

آدرس: کاشان/ دفتر کاشان

نام ونام خانوادگی: قالیشویی هلال نام دفتر: قالیشویی هلال

تلفن ثابت: 5556048--5576048 تلفن همراه: 5556048--5576048

نام ونام خانوادگی مسئول: قالیشویی هلال شماره جواز: 0323

آدرس: دفتر کاشان / دفتر آران وبیدگل03622729061

نام ونام خانوادگی: قالیشویی ترنج نام دفتر: قالیشویی ترنج

تلفن ثابت: 5578484 تلفن همراه: شماره کارخانه4273010

نام ونام خانوادگی مسئول: قالیشویی ترنج شماره جواز: 0232

آدرس: کاشان /بلوار مطهری /جنب مسجد قایم

نام ونام خانوادگی: مسجدیان نام دفتر: قالیشویی حرم

تلفن ثابت: 4441177--4244400 تلفن همراه: 4441177--4244400

نام ونام خانوادگی مسئول: مسجدیان شماره جواز: 0231

آدرس: کاشان/ میدان شهید منتظری

نام ونام خانوادگی: آقای خرم آبادی نام دفتر: قالیشویی ترنج

تلفن ثابت: 4273010 _ 03622738848 تلفن همراه: 09132603784

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای خرم آبادی شماره جواز: 6

آدرس: محل شرکت : آران بیدگل

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-جاده قديم قم
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:850 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-روستاهای کاشان-روستای حسنارود
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:480 میلیون تومان
متراژ:450 متر