يكشنبه 17 /01 /1399


خرید ساير ( اصفهان - کاشان - بلوارقطب راوند)
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:4000 متر موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید ساير ( اصفهان - - )
قیمت :380 میلیون تومان
متراژ بنا:200 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید ساير ( اصفهان - - )
قیمت :290 میلیون تومان
متراژ بنا:200 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید ساير ( اصفهان - - )
قیمت :380 میلیون تومان
متراژ بنا:2000 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):26

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید ساير ( اصفهان - - )
قیمت :160 میلیون تومان
متراژ بنا:2000 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):26

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak