يكشنبه 29 /11 /1396


رنگ فروشی

نام ونام خانوادگی: آقای خیران _ زیدی نام دفتر: فروشگاه دنیای رنگ

تلفن ثابت: 4466175 تلفن همراه: 09134612008--09134612007

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای خیران _ زیدی شماره جواز: 0335

آدرس: بلوار مفتح/ نرسیده به 14 معصوم/جنب بیمه آسیا

نام ونام خانوادگی: حاج محمد نعنا کار نام دفتر: صنایع رنگ سهیل

تلفن ثابت: 5575060 تلفن همراه: 09372711100

نام ونام خانوادگی مسئول: حاج محمد نعنا کار شماره جواز: 0118

آدرس: بلوار مطهری /روبروی درمانگاه فرهنگیان

نام ونام خانوادگی: آقای مجید نام دفتر: رنگ فروشی مجید

تلفن ثابت: 5557453 تلفن همراه:

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای مجید شماره جواز: 0115

آدرس: میدان معلم / ابتدای بلوار مطهری

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-جاده قديم قم
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:850 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-روستاهای کاشان-روستای حسنارود
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:480 میلیون تومان
متراژ:450 متر