يكشنبه 28 /05 /1397


خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :350 میلیون تومان
متراژ بنا:190 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:230 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :299 میلیون تومان
متراژ بنا:300 متر موقعیت جغرافیائی:دو بر سن بنا (سال):5 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :245 میلیون تومان
متراژ بنا:150 متر موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):25 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :1250 میلیون تومان
متراژ بنا:470 متر موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :230 میلیون تومان
موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):26

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :260 میلیون تومان
متراژ بنا:180 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):13 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak