جمعه 03 /12 /1397


خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :0 میلیون تومان
متراژ بنا:330 متر موقعیت جغرافیائی:دو بر سن بنا (سال):20 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - راوند - منطقه راوند)
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:120 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :380 میلیون تومان
متراژ بنا:80 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:280 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):5 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:170 متر موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :295 میلیون تومان
متراژ بنا:250 متر موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):7 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :350 میلیون تومان
متراژ بنا:190 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak