يكشنبه 06 /12 /1396


خرید خانه ( اصفهان - کاشان - 22 بهمن)
قیمت :0 میلیون تومان
متراژ بنا:330 متر موقعیت جغرافیائی:دو بر سن بنا (سال):20 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - راوند - منطقه راوند)
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:120 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - کاشان - ملا فتح الله)
قیمت :380 میلیون تومان
متراژ بنا:80 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - کاشان - فاز ۲ ناجي آباد)
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:280 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):5 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - کاشان - امام خمینی)
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:170 متر موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - کاشان - بلوار كشاورز)
قیمت :295 میلیون تومان
متراژ بنا:250 متر موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):7 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - کاشان - بلوارچمران)
قیمت :350 میلیون تومان
متراژ بنا:190 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-جاده قديم قم
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:850 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-روستاهای کاشان-روستای حسنارود
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:480 میلیون تومان
متراژ:450 متر