شنبه 26 /08 /1397


خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :295 میلیون تومان
متراژ بنا:275 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):15 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :570 میلیون تومان
متراژ بنا:360 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):15 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :260 میلیون تومان
متراژ بنا:150 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):3 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

اجاره خانه ( اصفهان - - )
قیمت رهن :5 میلیون تومان
قیمت اجاره:700 هزار تومان
موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):5 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :95 میلیون تومان
متراژ بنا:80 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):5 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :280 میلیون تومان
متراژ بنا:100 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :155 میلیون تومان
متراژ بنا:180 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak