يكشنبه 06 /12 /1396


خرید خانه ( اصفهان - کاشان - بلوار ستوده)
قیمت :2500000000 میلیون تومان
متراژ بنا:460 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):5 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - کاشان - بلوار دانش)
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:380 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):7 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - کاشان - بلوار دانش)
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:280 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):سفت کاری

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - کاشان - امير كبير)
قیمت :450 میلیون تومان
متراژ بنا:240 متر موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):10 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - کاشان - فاز ۲ ناجي آباد)
قیمت :140 میلیون تومان
متراژ بنا:135 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):7 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - کاشان - زیدی)
قیمت :220 میلیون تومان
متراژ بنا:200 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):5 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - کاشان - بلوار دانش)
قیمت :295 میلیون تومان
متراژ بنا:170 متر موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):10 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-جاده قديم قم
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:850 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-روستاهای کاشان-روستای حسنارود
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:480 میلیون تومان
متراژ:450 متر