يكشنبه 17 /01 /1399


خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:380 متر موقعیت جغرافیائی:- سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :650 میلیون تومان
متراژ بنا:320 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :285 میلیون تومان
متراژ بنا:220 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):7 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :2500000000 میلیون تومان
متراژ بنا:460 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):5 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:380 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):7 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:280 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):سفت کاری

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :450 میلیون تومان
متراژ بنا:240 متر موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):10 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak