يكشنبه 29 /11 /1396


تخریب وخاک برداری

نام ونام خانوادگی: قاسمی نام دفتر: تخریب وخاک برداری قاسمی

تلفن ثابت: 09364917063 تلفن همراه: 09364917063--09359375662

نام ونام خانوادگی مسئول: قاسمی شماره جواز: 0173

آدرس: تخریب ساختمان های آهنی وبتونی و خاک برداری با انواع ماشین با قیمت مناسب

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-جاده قديم قم
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:850 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-روستاهای کاشان-روستای حسنارود
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:480 میلیون تومان
متراژ:450 متر