يكشنبه 17 /01 /1399


خرید باغ و ويلا ( اصفهان - روستاهای کاشان - روستای حسنارود)
قیمت :67 میلیون تومان
موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید باغ و ويلا ( اصفهان - روستاهای کاشان - روستای ارمک)
قیمت :100 میلیون تومان
موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید باغ و ويلا ( اصفهان - - )
قیمت :325 میلیون تومان
موقعیت جغرافیائی:دو بر سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید باغ و ويلا ( اصفهان - روستاهای کاشان - روستای مشهد اردهال)
قیمت :1200000000 میلیون تومان
متراژ بنا:100 متر موقعیت جغرافیائی:سه بر سن بنا (سال):باز ساری شده

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید باغ و ويلا ( اصفهان - - )
قیمت :290 میلیون تومان
متراژ بنا:280 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):3 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید باغ و ويلا ( اصفهان - - )
قیمت :270 میلیون تومان
متراژ بنا:100 متر موقعیت جغرافیائی:دو بر سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید باغ و ويلا ( اصفهان - - )
قیمت :440 میلیون تومان
متراژ بنا:200 متر موقعیت جغرافیائی:سه بر سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak