يكشنبه 06 /12 /1396


خرید خانه ( اصفهان - کاشان - امير كبير)
قیمت :430 میلیون تومان
متراژ بنا:240 متر موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):10 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - نوش اباد - )
قیمت :330 میلیون تومان
متراژ بنا:300 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - کاشان - امير كبير)
قیمت :430 میلیون تومان
متراژ بنا:240 متر موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):10 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید زمين ( اصفهان - مشكات - منطقه مشکات)
قیمت :10000000 میلیون تومان
متراژ بنا:-- متر موقعیت جغرافیائی:دو بر سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - کاشان - كارگر)
قیمت :180 میلیون تومان
متراژ بنا:200 متر موقعیت جغرافیائی:دو بر سن بنا (سال):25 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید سوله و كارگاه ( اصفهان - کاشان - جاده قمصر)
قیمت :450 میلیون تومان
متراژ بنا:1000 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):5 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید مغازه ( اصفهان - کاشان - بلوار نماز)
قیمت :290 میلیون تومان
متراژ بنا:60 متر موقعیت جغرافیائی:- سن بنا (سال):3 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - کاشان - میدان بسیج)
قیمت :187 میلیون تومان
متراژ بنا:230 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):7 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید سوله و كارگاه ( اصفهان - کاشان - بلوار قطب راوندي)
قیمت :240 میلیون تومان
متراژ بنا:200 متر موقعیت جغرافیائی:- سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید سوله و كارگاه ( اصفهان - کاشان - جاده قمصر)
قیمت :139 میلیون تومان
متراژ بنا:200 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( سمنان - سمنان - )
قیمت :65000000 میلیون تومان
متراژ بنا:75 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - بلوار بوستان)
قیمت :90000000 میلیون تومان
متراژ بنا:75 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - قمصر - میدان علوی)
قیمت :تماس بگیرید میلیون تومان
متراژ بنا:3200 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - فاز ۲ ناجي آباد)
قیمت :145 میلیون تومان
متراژ بنا:95 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - فاز ۲ ناجي آباد)
قیمت :145 میلیون تومان
متراژ بنا:100 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید زمين ( اصفهان - راوند - منطقه راوند)
قیمت :47000000 میلیون تومان
موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):26

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - کاشان - فين بزرگ)
قیمت :39 میلیون تومان
متراژ بنا:170 متر موقعیت جغرافیائی:دو بر سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - فاز ۲ ناجي آباد)
قیمت :50 میلیون تومان
متراژ بنا:75 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-جاده قديم قم
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:850 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-روستاهای کاشان-روستای حسنارود
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:480 میلیون تومان
متراژ:450 متر