جمعه 03 /01 /1397


ملك و املاك در آران وبيدگل|املاك آران بيدگل|

آران وبیدگل نیز همانند شهرستان کاشان شهری است در دل کویر با شرایط وویژگی های منطقه ای منحصر به خود.ملک واملاک درآران وبیدگل چند سالی است که...

 

ملك و املاك در آران وبيدگل|املاك آران بيدگل|

 

آران وبیدگل نیز همانند شهرستان کاشان شهری است در دل کویر با شرایط وویژگی های منطقه ای منحصر به خود.

ملک واملاک درآران وبیدگل چند سالی است که در داخل این شهر وبرای بومیان خود منطقه ازمرغوبیت خاصی برخوردارشده ورشد به سزایی داشته.

خرید وفروش ملک وخانه وزمین درآران وبیدگل در سالهای اخیر بسیار بالا بوده واین بدلیل توجه مدیران ومسئولین به این شهر کویری بوده .وشهرداری این شهر نیز بسیار پر تلاش بوده وبه ابادانی ورشد وتوسعه این شهر کمک کرده .

 

املاک-درآران-و-بیدگل-|ملك-املاک-در-آران-و-بیدگل|ملك-در-آران-و-بیدگل|خريد-املاك-درآران-و-بیدگل|املاک-فروشي-در-آران-و-بیدگل|-ملک-فروشيدر-آران-و-بیدگل|آران-و-بیدگل|شهرآران-و-بیدگل|گل-آرا|


 برچسب ها :
املاک درآران و بیدگل , ملك املاک در آران و بیدگل , ملك در آران و بیدگل , خريد املاك درآران و بیدگل , املاک فروشي در آران و بیدگل , ملک فروشي در آران و بیدگل , آران و بیدگل , شهرآران و بیدگل , گل آرا ,


ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-جاده قديم قم
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:850 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-روستاهای کاشان-روستای حسنارود
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:480 میلیون تومان
متراژ:450 متر