سه شنبه 01 /11 /1398


ابزار فروشی

نام ونام خانوادگی: عصیری نام دفتر: ابزار آلات عصیری

تلفن ثابت: 4453558 تلفن همراه: 4453558

نام ونام خانوادگی مسئول: عصیری شماره جواز: 0222

آدرس: کاشان/خیابان 22 بهمن/جنب کوچه روشن

نام ونام خانوادگی: پابرجی نام دفتر: ابزار آلات پابرجی

تلفن ثابت: 4454840 تلفن همراه: 4454840

نام ونام خانوادگی مسئول: پابرجی شماره جواز: 0221

آدرس: کاشان/ خیابان 22 بهمن/روبروی شرکت نفت

نام ونام خانوادگی: نصیری نام دفتر: ابزار آلات نصیری

تلفن ثابت: 5574290 تلفن همراه: 5574290

نام ونام خانوادگی مسئول: نصیری شماره جواز: 0220

آدرس: کاشان/ میدان معلم/ابتدای خیابان بهشتی/جنب فروشگاه سلمان

نام ونام خانوادگی: علیمی نام دفتر: ابزار آلات ونایلون علیمی

تلفن ثابت: 4465101 تلفن همراه: 4465101

نام ونام خانوادگی مسئول: علیمی شماره جواز: 0219

آدرس: کاشان/خیابان اباذر/ روبروی بیمارستان اخوان

نام ونام خانوادگی: محمد زاده نام دفتر: ابزار آلات محمد زاده

تلفن ثابت: 4465947 تلفن همراه: 4465947

نام ونام خانوادگی مسئول: محمد زاده شماره جواز: 0218

آدرس: کاشان/خیابان اباذر/روبروی کوچه یثربی

نام ونام خانوادگی: صادق پور نام دفتر: ابزار آلات صادق پور

تلفن ثابت: 4443258 تلفن همراه: 4443258

نام ونام خانوادگی مسئول: صادق پور شماره جواز: 0217

آدرس: کاشان/خیابان طالقانی/روبروی بلوار نماز

نام ونام خانوادگی: خسروی نام دفتر: ابزار آلات خسروی

تلفن ثابت: 4223920 تلفن همراه: 4223920

نام ونام خانوادگی مسئول: خسروی شماره جواز: 0216

آدرس: کاشان/خیابان فاضل نراقی/جنب مطب دکتر گرانمایه

نام ونام خانوادگی: خسروی نام دفتر: ابزار آلات خسروی

تلفن ثابت: 4449315 تلفن همراه: 4449315

نام ونام خانوادگی مسئول: خسروی شماره جواز: 0215

آدرس: کاشان/خ ایت الله کاشانی/روبروی مسجد امیر المومنین

نام ونام خانوادگی: عطابخشیان نام دفتر: فروشگاه عطابخشیان

تلفن ثابت: 0361-4442780--4460730 تلفن همراه: 0361-4442780--4460730

نام ونام خانوادگی مسئول: عطابخشیان شماره جواز: 0198

آدرس: کاشان/خیابان لباذر/ جنب هتل سیاح

نام ونام خانوادگی: اقای سعیدی پور نام دفتر: فروشگاه کاشان ابزار

تلفن ثابت: 09133636142 تلفن همراه: 09133636142

نام ونام خانوادگی مسئول: اقای سعیدی پور شماره جواز: 0111

آدرس: میدان 15 خرداد/ابتدای 22 بهمن/

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak