يكشنبه 06 /12 /1396


خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - 14 معصوم)
قیمت :490 میلیون تومان
متراژ بنا:360 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):25 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - بلوارامام رضا)
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:100 متر موقعیت جغرافیائی:- سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - فاز ۲ ناجي آباد)
قیمت :395 میلیون تومان
متراژ بنا:480 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):3 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - بلوار خاندايي)
قیمت :53 میلیون تومان
متراژ بنا:50 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):5 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - میدان امام حسن)
قیمت :180 میلیون تومان
متراژ بنا:83 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):3 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - بلوار دانش)
قیمت :240 میلیون تومان
متراژ بنا:100 متر موقعیت جغرافیائی:- سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - امير المومنين)
قیمت :0 میلیون تومان
متراژ بنا:86 متر موقعیت جغرافیائی:- سن بنا (سال):10 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-جاده قديم قم
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:850 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-روستاهای کاشان-روستای حسنارود
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:480 میلیون تومان
متراژ:450 متر