يكشنبه 06 /12 /1396


خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - مدرس)
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:112 متر موقعیت جغرافیائی:- سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - بلوار صنعت)
قیمت :215 میلیون تومان
متراژ بنا:97 متر موقعیت جغرافیائی:- سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - فاز ۲ ناجي آباد)
قیمت :120 میلیون تومان
متراژ بنا:70 متر موقعیت جغرافیائی:- سن بنا (سال):3 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - بهشتي)
قیمت :195 میلیون تومان
متراژ بنا:75 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):7 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - بلوار معمار)
قیمت :228 میلیون تومان
متراژ بنا:120 متر موقعیت جغرافیائی:- سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - بلوار دانش)
قیمت :توافقی میلیون تومان
متراژ بنا:168 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):سفت کاری

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید آپارتمان ( اصفهان - کاشان - بلوار نارنجستان)
قیمت :110 میلیون تومان
متراژ بنا:65 متر موقعیت جغرافیائی:- سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-جاده قديم قم
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:850 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-روستاهای کاشان-روستای حسنارود
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:480 میلیون تومان
متراژ:450 متر