چهارشنبه 24 /07 /1398


آهن فروش

نام ونام خانوادگی: ریاضی نام دفتر: آهن آلات قائم

تلفن ثابت: 5338316 تلفن همراه: 5338316

نام ونام خانوادگی مسئول: ریاضی شماره جواز: 0183

آدرس: امیرکبیر/انتهای بلوار فین بزرگ/نرسیده به شعبه نفت

نام ونام خانوادگی: سعیدی نام دفتر: آهن آلات سعیدی

تلفن ثابت: 4227368 تلفن همراه: 4227368

نام ونام خانوادگی مسئول: سعیدی شماره جواز: 0182

آدرس: خیابان ملافتح الله/ روبروی مرکز هنر های سنتی

نام ونام خانوادگی: بوجاری نام دفتر: آهن آلات بوجاری

تلفن ثابت: 5573033 تلفن همراه: 5573033

نام ونام خانوادگی مسئول: بوجاری شماره جواز: 0181

آدرس: میدان جهاد/ابتدای بلوار مادر/مقابل خیابان عدالت

نام ونام خانوادگی: فروغی نام دفتر: بنگاه آهن آلات فروغی

تلفن ثابت: 5538149 تلفن همراه: 5538149

نام ونام خانوادگی مسئول: علی فروغی شماره جواز: 0180

آدرس: بلوار قطب راوندی/ قبل از آرد روشن/حکمت 39

نام ونام خانوادگی: معیری نام دفتر: آهن آلات معیری

تلفن ثابت: 4448004 تلفن همراه: 4448004

نام ونام خانوادگی مسئول: معیری شماره جواز: 0179

آدرس: خیابان طالقانی/ جنب خیابان سهیل

نام ونام خانوادگی: رمضانی نام دفتر: آهن آلات رمضانی

تلفن ثابت: 4231342--4231352 تلفن همراه: 09131626274

نام ونام خانوادگی مسئول: رمضانی شماره جواز: 0178

آدرس: میدان بخارایی/ بلوار شیخ بهایی

نام ونام خانوادگی: گلی نام دفتر: آهن آلات گلی

تلفن ثابت: 5620911--5620912 تلفن همراه: 09133612532

نام ونام خانوادگی مسئول: گلی شماره جواز: 0426

آدرس: جاده راوند /بعد از ایران خودرو

نام ونام خانوادگی: آقای رفیعی نام دفتر: آهن آلات رفیعی

تلفن ثابت: 09133613589 تلفن همراه: 09133613589

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای رفیعی شماره جواز: 13

آدرس: بلوار قطب راوندی/ روبروی پارک مدنی

نام ونام خانوادگی: آقای علیزاده نام دفتر: آهن آلات پارس

تلفن ثابت: 03614467961 تلفن همراه: 09133633313

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای علیزاده شماره جواز: 10

آدرس: خیابان محتشم / پاساژ محتشم

نام ونام خانوادگی: آقای طحانی نام دفتر: آهن آلات طحانی

تلفن ثابت: 03615422297--5425466 تلفن همراه: 09131626034

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای طحانی شماره جواز:

آدرس: بلوار قطب راوندی/ روبروی تالار کوثر

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak