سه شنبه 01 /11 /1398


آنتن تلویزیون

نام ونام خانوادگی: محمد رضا فلاح زاده نام دفتر: به صورت سیار

تلفن ثابت: 4227233 تلفن همراه: 09132632037

نام ونام خانوادگی مسئول: محمد رضا فلاح زاده شماره جواز: 0280

آدرس: کاشان/خیابان راه آهن/کچه کاظمی/کوچه شهیداسدالله زاده آدرس مغازه:خیابان اباذر/رمبروی بیمارستان اخوان/مغازه الکتریکی باقری

نام ونام خانوادگی: محمد رضا فلاح زاده نام دفتر: به صورت سیار

تلفن ثابت: 4227233 تلفن همراه: 09132632037

نام ونام خانوادگی مسئول: محمد رضا فلاح زاده شماره جواز: 0280

آدرس: کاشان/خیابان راه آهن/کچه کاظمی/کوچه شهیداسدالله زاده آدرس مغازه:خیابان اباذر/رمبروی بیمارستان اخوان/مغازه الکتریکی باقری

نام ونام خانوادگی: دنیای آنتن نام دفتر: دنیای آنتن--آنتن برقی --ساده وگردان - وآنتن های شاخه ای

تلفن ثابت: 4462095 تلفن همراه: 09133628115

نام ونام خانوادگی مسئول: شماره جواز: 0089

آدرس: کاشان - چهار راه شاهد / ابتدای خیابان جانبازان

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak